Van ruis naar rust

Heeft u last van een conflict dat uit de hand loopt? Zit er teveel ruis op de lijn om er samen uit te komen? Kunt u niet om het conflict heen en maakt de gedachte eraan u onrustig? Ik help graag bij het vinden van een oplossing. Door veel te vragen en goed te luisteren. Onder mijn leiding gaat u samen het gesprek aan, over de bron van het conflict en de kern van de zaak. Daarbij help ik u bij het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing. Van ruis naar rust.

Waarvoor?

U kunt Koster Mediation inschakelen als u een (dreigend) conflict heeft op velerlei gebied:


Arbeid

Mediation leent zich goed voor alle arbeidsconflicten die kunnen voorkomen in de relatie tussen (de organisatie van) een werkgever en een werknemer.

Lees meer

Huur

Het is heel vervelend als er tussen een huurder en een verhuurder een conflict ontstaat. Als mediator breng ik u weer in gesprek met elkaar zodat een oplossing in zicht komt.

Lees meer

Woon-/leefomgeving

Wanneer u niet prettig kunt wonen heeft dat impact op uw leefplezier. Mediation is een vorm om in gesprek te komen met de buren over allerlei vormen van overlast.

Lees meer

Zakelijk

Als door conflicten, onderliggende verhoudingen of groepsvorming de werksfeer wordt aangetast, kunt u meditation inzetten als onafhankelijke partij.

Lees meer

Familieverhoudingen

U zult niet de eerste familie zijn waarin een conflict ontstaat over een erfenis of waarin relaties scheef groeien. Als mediator probeer ik tot de kern te komen zodat men verder kan.

Lees meer

Strafzaken

Koster Mediation wordt regelmatig ingezet als een rechtbank vindt dat partijen in een strafzaak er goed aandoen om te zien of ze er onderling uit kunnen komen.

Lees meer

Erik Koster

Even voorstellen

‘Sinds 1994 ben ik rechter en ik ben nog steeds trots op dat ambt. Maar sinds 2014 ben ik mijn werkterrein gaan uitbreiden met mediation. Nu ben ik mediator in dezelfde rechtsgebieden als waarin ik ook als kantonrechter werkzaam ben. En hoewel er belangrijke verschillen zijn, is mijn drijfveer in rechtspraak en mediation dezelfde. Echt tevreden ben ik pas, als onder mijn leiding de communicatie is verbeterd en de oplossing voor alle partijen aanvaardbaar is.’
Lees meer…

Afspraak op locatie of online

Mediationgesprekken kunnen plaatsvinden op neutraal terrein, op de eigen bedrijfslocatie, of in de gespreksruimte bij Koster Mediation in Dalfsen. Sinds de Coronacrisis is het ook mogelijk om gesprekken online te voeren, met behulp van Teams of Skype.

Er zijn mensen die slechts als missie hebben te midden van anderen te fungeren als intermediair; men passeert hen zoals bruggen en gaat weer verder

Gustave Flaubert