Angst klopte op de deur. Geloof deed open. Er was niemand.

Martin Luther King

Aanpak

Intakegesprek

We beginnen met een kennismaking, dit kan zowel persoonlijk als online gebeuren. Daarbij komt het volgende aan de orde:

  • De belangrijkste facetten van uw vraag/conflict worden besproken.
  • U krijgt uitleg over de mediation.
  • U krijgt antwoord op de vraag of uw conflict zich leent voor mediation.
  • Alle deelnemers moeten zich willen inzetten om tot een oplossing te komen.

Wanneer tot mediation wordt besloten, tekenen alle deelnemers met elkaar een mediationovereenkomst.

Inventariseren

Als de mediation vervolgens echt van start gaat, krijgen de deelnemers gelegenheid om hun verhaal te doen en hun zienswijze op het conflict te geven. De mediator probeert daarbij duidelijk op tafel te krijgen welke belangen en verlangens er meespelen.

Communicatie bevorderen

Belangrijk is daarbij dat er ook goed naar elkaar wordt geluisterd. Het kan maar zo dat een ander iets nieuws zegt, of iets anders dan gedacht. De mediator zal proberen de communicatie tussen de deelnemers te bevorderen.

Onderhandelen

Als duidelijk is geworden wat er allemaal meespeelt, kunnen de deelnemers gaan zoeken naar oplossingen en toewerken naar afspraken. Het initiatief ligt daarbij bij de deelnemers zelf. De mediator zal de creativiteit van de deelnemers stimuleren, en terughoudend zijn met het zelf aandragen van oplossingen.

 

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer de deelnemers er tevreden over zijn, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Voordat ze zich binden aan een vaststellingsovereenkomst, kunnen de deelnemer daarover desgewenst eerst nog advies inwinnen, bijvoorbeeld bij een juridisch of financieel expert.

Meerdere gesprekken

Er zijn vaak meerdere gesprekken nodig, van ieder 1,5 tot 2 uur. Het is moeilijk te zeggen hoeveel gesprekken nodig zijn. Dat hangt sterk af van de aard van het conflict en de voortvarendheid van de deelnemers. Reken op een gemiddeld aantal van 2 tot 5 gesprekken. Deze gesprekken kunnen online plaatsvinden, op locatie of bij Koster mediation in Dalfsen.

Verslaglegging

Na ieder gesprek maakt de mediator daarvan een kort verslag. Dat is geen woordelijke verslag, maar een weergave op hoofdlijnen, dat dient ter ondersteuning van de mediation en draagt ertoe bij dat partijen eruit komen.

Tarieven

Koster mediation rekent een tarief van € 165,00 per uur (vrij van btw). Voor het eerste gesprek geldt echter een instaptarief van de helft van de prijs, dus € 82,50 (vrij van btw). Het tarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing. In veel gevallen spreken partijen af dat ieder de helft van de kosten draagt.

Wanneer uw inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens valt, is het onder omstandigheden mogelijk om een toevoeging, een soort subsidie, aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze subsidie kan ertoe leiden dat elke partij niet meer dan 53 of 105 euro voor de hele mediation betaalt (in bijzondere gevallen kan zelfs die eigen bijdrage vervallen). Voor meer informatie kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen (www. rvr.org).