Erik Koster

even voorstellen

Erik Koster (geboren in 1963) is al vele jaren een betrokken rechter en trots op dat ambt. In de loop der tijd is evenwel de behoefte gegroeid om zich ook toe te leggen op andere vormen van conflictbeslechting, buiten de strikt juridische procedures om. Zo doet hij zijn werk nu op twee sporen, waarbij integriteit, deskundigheid en onpartijdigheid de gemeenschappelijke factoren zijn.

Het recht van de één is een verantwoordelijkheid van de ander

Na zijn rechtenstudie in Nijmegen begon Erik in 1988 aan een loopbaan bij de rechterlijke macht. Hij begon bij de rechtbank in Almelo als Rechterlijk Ambtenaar In Opleiding (RAIO). Vanaf 1994 is hij werkzaam als rechter, eerst bij de rechtbank in Leeuwarden en vanaf 2001 bij de rechtbank Zwolle-Lelystad, tegenwoordig de Rechtbank Overijssel. In 2007 werd hij senior-rechter.

Hij heeft in al die jaren brede ervaring opgedaan in verschillende rechtsgebieden, zoals strafrecht, handelsrecht, insolventierecht en familie- en jeugdrecht. Vanaf februari 2014 houdt hij zich als kantonrechter vooral ook bezig met consumentenzaken, arbeidszaken, huurzaken en handelszaken met een financieel belang tot € 25.000,00.

Naast het primaire rechterswerk is Erik in de loop van de jaren ook actief geweest als opleider van nieuwe rechters en als persrechter.

In 2013 besloot Erik om zijn blik als geschillenbeslechter te verruimen tot andere vormen van conflictoplossing. Hij begon een mediationopleiding bij de Lime Tree. Een jaar later kon hij zich als MfN-registermediator laten inschrijven en is hij een eigen mediationpraktijk begonnen.

De rol van een mediator is belangrijk anders dan die van een rechter. Wel gaat Erik met dezelfde integriteit, onpartijdigheid en betrokkenheid te werk. Maar zijn opstelling is neutraler en er is meer tijd en aandacht voor wat de conflictpartijen zelf belangrijk vinden en voor hun onderlinge communicatie. Ook de rol van partijen is een andere. Zij beslissen zelf over de mogelijke oplossingen die op tafel komen. De voldoening van een herstelde communicatie en een gezamenlijk gedragen oplossing vormt het doel van ieders inspanning.

Koster Mediation kent een algemene mediationpraktijk. Bijzondere deskundigheid ligt in die rechtsgebieden waarin Erik al die jaren als rechter werkzaam is (geweest).

Na zijn basisopleiding tot registermediator heeft Erik nog de Specialisatieopleiding Arbeidsmediation, Familiemediation en Mediation in Strafrecht gevolgd.

Koster Mediation is aangesloten bij de MfN: de Mediatorsfederatie Nederland (voorheen het NMI: Nederlands Mediation Instituut) en de NMv (Nederlandse Mediators Vereniging).

Specialist in

Conflicten in de familiesfeer
Familieverhoudingen, verdelingen, omgangsregelingen

Burenruzies
Hinder, erfdienstbaarheden, erfgrenskwesties 

Arbeidsgerelateerde conflicten
Problemen in de samenwerking, ontslag, ziekteverzuim

Huurgeschillen

Zakelijke conflicten
Problemen binnen vennootschappen, geschillen tussen ondernemingen, uitvoering van contracten

Mediation in Strafzaken
Herstelgesprekken, schadevergoeding

 

Logo-NMv-grijs Logo-NMv
logo-MfN_Registermediator-grijs logo-MfN_Registermediator
0