Ik, Erik Koster (geboren in 1963), ben in 1988 begonnen als rechter en sinds 2014 heb ik mijn eigen praktijk als mediator. In beide zijn de gemeenschappelijke factoren integriteit, deskundigheid en onpartijdigheid de basis. Ik ben met mijn mediatorpraktijk begonnen om dat ik in de loop van de tijd behoefte kreeg, om me ook toe te leggen op andere vormen van conflictbeslechting, buiten de strikt juridische procedures om.

Rechter

Na mijn rechtenstudie in Nijmegen ben ik in 1988 aan een loopbaan begonnen bij de rechterlijke macht. Eerst als Rechterlijk Ambtenaar In Opleiding (RAIO) bij de rechtbank in Almelo. Vanaf 1994 als rechter bij de rechtbank in Leeuwarden en vanaf 2001 bij de rechtbank Zwolle-Lelystad, tegenwoordig de Rechtbank Overijssel. In 2007 draag ik de titel: senior-rechter. Naast het primaire rechterswerk ben ik in de loop van de jaren ook actief geweest als opleider van nieuwe rechters en als persrechter.

Rechtsgebieden

In al die jaren heb ik brede ervaring opgedaan in verschillende rechtsgebieden, zoals strafrecht, handelsrecht, insolventierecht en familie- en jeugdrecht. Vanaf februari 2014 houdt ik mij als kantonrechter vooral bezig met consumentenzaken, arbeidszaken, huurzaken en handelszaken met een financieel belang tot € 25.000,00.

De stap naar mediation

In 2013 besloot ik om mijn blik als geschillenbeslechter te verruimen en me ook op andere vormen van conflictoplossing te richten. Na de mediationopleiding bij de Lime Tree kon ik mij een jaar later inschrijven in het MfN-registermediator en ben ik mijn eigen mediationpraktijk begonnen.  Na de basisopleiding tot registermediator heb ik de Specialisatieopleiding Arbeidsmediation, Familiemediation en Mediation in Strafrecht gevolgd.

Rechter versus Mediation

De rol van een mediator is echt anders dan die van een rechter. Mijn opstelling is neutraler en ik heb  meer tijd en aandacht voor wat de conflictpartijen zelf belangrijk vinden en voor hun onderlinge communicatie. Ook de rol van de partijen is een andere. Zij beslissen zelf over de mogelijke oplossingen die op tafel komen. De voldoening van een herstelde communicatie en een gezamenlijk gedragen oplossing vormt het doel van ieders inspanning.

Publicaties