Het bestaan van het recht is een teken van onze zwakte.

Oek de Jong

Arbeidszaken

Arbeidsconflicten

Mediation leent zich goed voor alle arbeidsconflicten die kunnen voorkomen in de relatie tussen (de organisatie van) een werkgever en een werknemer. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om ruzie met de leidinggevende, disfunctioneren of om de problemen van een zieke werknemer en de moeilijkheden bij de re-integratie. Niet zelden speelt een dreigend ontslag op de achtergrond een belangrijke rol. Maar het kan ook gaan om problemen in de samenwerking, tussen twee (of meer) collega’s of binnen teams of afdelingen.

Medezeggenschap
Ook in de medezeggenschap kunnen zich conflicten voordoen, bijvoorbeeld in de relatie tussen de ondernemer en de ondernemingsraad, of tussen een medezeggenschapsraad en het schoolbestuur. Dat kan gaan om heel praktische zaken, zoals urenvrijstellingen of voorzieningen die ter beschikking worden gesteld, of het kan gaan om patstellingen over adviesaanvragen. Maar meestal begint het met ongelukken in de communicatie, waardoor het onderlinge vertrouwen en de samenwerking onder spanning komen te staan.

Arbeidsmediation
Mediation is een geschikt middel voor arbeidsconflicten, omdat het belang van een goede relatie altijd een belangrijke rol speelt. Het conflict op de spits drijven, kan meer kapot maken dan je lief is. Het kan op termijn beter uitpakken om het conflict uit te praten en goed naar elkaar te luisteren. Een mediator kan dat proces in goede banen leiden. Dit kan resulteren in meer begrip,  duidelijke werkafspraken en een effectievere samenwerking in de toekomst. Ook kan de conclusie zijn dat het beter is om afscheid van elkaar te nemen. Maar ook dan is het voor alle partijen vaak beter om, zonder gezichtsverlies, de arbeidsrelatie op een nette manier en in goed onderling overleg af te ronden.

Praktijkvoorbeeld

Als kantonrechter maakte ik eens een zaak mee, waarin de werkgever meende dat de werknemer de arbeidsovereenkomst had opgezegd; hij wilde de werknemer aan die opzegging houden. De werknemer ontkende dat hij had opgezegd; hij had de werkgever uitgenodigd om met een voorstel te komen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Ik heb toen de tijd genomen om uit te pluizen wat nou precies was gezegd en bedoeld, en wat er door de ander was gehoord en begrepen. Uiteindelijk zijn ze alsnog met een onderlinge regeling uit elkaar gegaan.