Het bestaan van het recht is een teken van onze zwakte.

Oek de Jong

Huurmediation

Huurconflict

Of het nou gaat om woonruimte, bedrijfsruimte of om iets anders: het kan heel vervelend zijn als er tussen een huurder en een verhuurder een conflict ontstaat. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de hoogte van de huurprijs, om gebreken aan het gehuurde, of om andere redenen waardoor het genot van het gehuurde in het geding is. Het is niet leuk als hierover ruzie ontstaat. Vooral als het zo hoog oploopt dat je er eigenlijk niet meer goed met elkaar over kunt praten. Boze reacties kunnen het gevolg zijn. En misschien wordt er gestopt met het betalen van huur. Zo kan het van kwaad tot erger gaan en wordt de ergernis alleen maar groter.

Huurmediation

Huurders en verhuurders zijn er bij gebaat om de onderlinge relatie goed te houden, want ze moeten meestal nog wel langer met elkaar door. En voor goede oplossingen is het belangrijk om met elkaar in gesprek blijven. Verder helpt het om goed geïnformeerd te zijn over rechten en plichten. Daarom is het nuttig om een mediator in te schakelen, die op de hoogte is van het huurrecht. Een mediator kan allereerst helpen om de communicatie goed te laten verlopen, door in de gaten te houden of er wordt gehoord en begrepen wat door de ander wordt gezegd en bedoeld. Verder kan de mediator er op letten dat men binnen de regels van het huurrecht blijft. Maar ook dan kunnen er nog meningsverschillen blijven bestaan. Als een mediator kan helpen om het wantrouwen te overwinnen en vertrouwen weer een kans te geven, dan komt een oplossing in zicht.